Położenie

Gmina Pleśna leży w bezpośrednim sąsiedztwie Tarnowa, na południe od niego, otoczona takimi gminami powiatu tarnowskiego jak Tuchów, Gromnik, Zakliczyn i Wojnicz.

Przez teren gminy przebiega ważna droga lokalna Tarnów - Zakliczyn oraz linia kolejowa prowadząca z Tarnowa na południe, w kierunku Nowego Sącza i Krynicy z odgałęzieniem ku wschodowi do Jasła, Krosna i Sanoka. Z geograficznego punktu widzenia gmina leży na skraju Pogórza Ciężkowickiego, które ku północy przechodzi w równinę, rozciągającą się aż po Wisłę, a stanowiącą zachodnią część Kotliny Sandomierskiej. Od zachodu gminę ogranicza bieg Dunajca, a jej północno - wschodnią część przecina dopływ Dunajca, rzeka Biała.

Usytuowanie na granicy pomiędzy mającą swą specyfikę strefą gór i pogórzy, a przecinającą Małopolskę z zachodu ku wschodowi (wzdłuż głównej osi komunikacyjnej) strefą bardzo gęsto zaludnioną i silnie zurbanizowaną, przesądza w dużej mierze o charakterze gminy Pleśna.

Powierzchnia i ludność

Powierzchnia ogólna gminy wynosi 84,9 km2 zamieszkuje w niej 11 977* osób. Pod względem obszaru jest więc to gmina średniej wielkości, natomiast liczba mieszkańców pozwala zaliczyć ją do gmin dużych. Gmina odznacza się wysoką gęstością zaludnienia: 140 mieszkańców na 1 km2 powierzchni ogólnej. Kondycja demograficzna gminy, podobnie jak na większości obszarów wiejskich b. woj. tarnowskiego, jest bardzo dobra, w szczególności zaś wciąż znaczny przyrost naturalny oraz korzystna struktura demograficzna. W okresie 1985 - 95 liczba mieszkańców gminy wzrosła o 6%, a saldo migracji wprawdzie jest ujemne, ale jest to odpływ bardzo nieznaczny.

Struktura administracyjna

Gmina składa się z 11 sołectw:

 • Pleśna (2046 mieszkańców*),
 • Łowczówek (1155 mieszkańców*),
 • Woźniczna (435 mieszkańców*),
 • Rychwałd (662 mieszkańców*),
 • Lichwin (1192 mieszkańców*),
 • Lubinka (374 mieszkańców*),
 • Janowice (1219 mieszkańców*),
 • Dąbrówka Szczepanowska (537 mieszkańców*),
 • Szczepanowice (1487 mieszkańców*),
 • Rzuchowa (1814 mieszkańców*),
 • Świebodzin (1056 mieszkańców*).

* - stan na 30 czerwca 2013 r.

Wsie gminy Pleśna są na ogół duże, przy czym różnice pomiędzy nimi nie są zbyt wielkie. Miejscowość Pleśna będąca siedzibą Urzędu Gminy nie odbiega pod względem liczby mieszkańców w sposób istotny od kilku innych, niewiele tylko mniejszych sołectw w gminie. Bardziej zróżnicowana jest natomiast liczba mieszkańców przypadająca na 100 ha użytków rolnych (UR), rysuje się mianowicie dość wyraźny podział na północno.-wschodnią, położoną bliżej Tarnowa oraz odleglejszą, południowo - zachodnią część gminy. Ta pierwsza odznacza się bardzo dużą gęstością zaludnienia, powyżej 200, a nawet (jak w Rzuchowej, Pleśnej i Łowczówku) powyżej 300 osób/100 ha UR; w tej drugiej wskaźniki zaludnienia są znacznie niższe, nawet poniżej 150 osób/100 ha (Dąbrówka Szczepanowska i Lichwin).

STATYSTYKA LUDNOŚCI

ILOŚCIOWA DLA CAŁEJ GEOGRAFII (STATYSTYKA WG MIEJSCOWOŚCI V3) CAŁY OBSZAR ADRESOWY

Statystyka na dzień 2015-12-14

Ilość osób wybranych: 12070  (cały obszar adresowy obejmuje: 12070)

Podział na: a) GMINA, b) MIEJSCOWOŚĆ.

a)  PLEŚNA (1216042) -  12070

b)  DĄBRÓWKA SZCZEPANOWSKA -  526  

b)  JANOWICE - 1210  

b)  LICHWIN -  1185  

b)  LUBINKA -  375 

b)  PLEŚNA -  2081  

b)  RYCHWAŁD -  655  

b)  RZUCHOWA -  1873  

b)  SZCZEPANOWICE -  1513  

b)  ŚWIEBODZIN -  1064  

b)  WOŹNICZNA -  440