Gmina Pleśna obfituje w walory przyrodnicze. Otoczenie krajobrazowe jest atrakcyjne i malownicze, a teren zróżnicowany topograficznie. W kierunku południowym rozciągają się piękne widoki na Wał (526m.n.p.m.), w kierunku wschodnim na Pasmo Brzanki, a w kierunku północnym na rozległą dolinę rzeki Białej Tarnowskiej, Górę Marcina i panoramę Tarnowa. Liczne małe cieki wodne odprowadzają wodę malowniczymi jarami z okolicznych wzgórz. W gminie panują korzystne warunki klimatyczne do wypoczynku i zamieszkania.

Na terenie samej Pleśnej występują 4 drzewa - pomniki przyrody:

 • lipa drobnolistna (Tilia Cordata) (1 szt.) - obok dawnego kościoła parafialnego,
 • lipa drobnolistna (Tilia Cordata) (2 szt.) - teren ogrodu podworskiego (obok byłej Gminnej Spółdzielni),
 • dąb szypułkowy (Quercus Robur) (1 szt.) - teren ogrodu podworskiego (obok byłej Gminnej Spółdzielni.

Na terenie gminy występują również:

 • grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum) lipa, grab, świerk, brzoza, (obecnie dobrze zachowane płaty grądów spotykane są głównie w dolinie Białej i innych mniejszych ciekach, należą do właścicieli prywatnych i nadleśnictwa),
 • łęg jesionowo-wiązowy, (Fraxino-Ulmetum, Carici Remotae-Fraxinetum) (olsza, topola, wierzba, wiąz, jesion, dąb),
 • podgórski łęg jesionowy, (Carici Remotae - Fraxinetum) - (jesion wyniosły, olsza czarna i szara oraz jawor, sporadycznie mogą występować też buk zwyczajny, klon pospolity i polny oraz wiąz górski)  - doliny małych potoków, siedliska wilgotne w pobliżu koryt cieków,
 • kwaśna buczyna górska (Luzulo Luzuloidis-Fagetum) - (buki, świerki, jawory jodły)  - na siedliskach ubogich.

Chronione gatunki roślin to m.in.: pióropusznik strusi (Matteuccia Struthiopteris L.), przytulia wonna (Galium Odoratum), storczyk męski (Orchis Mascula L.), wawrzynek wilczełyko (Daphne Mezereum L.), bluszcz pospolity (Hedera Helix L.),

Ochrona gatunkowa zwierząt obejmuje:

 • płazy i gady: salamandra plamista, kumak górski, ropucha szara, rzekotka drzewna, jaszczurka zwinka, jaszczurka zielona, jaszczurka żyworodna, padalec zwyczajny, żmija zygzakowata, traszki, ptaki:
 • około 55 gatunków lęgowych oraz 40 gatunków nielęgowych,
 • ssaki: jeże (wszystkie gatunki), wiewiórka pospolita, ryjówkowate (wszystkie gatunki), nietoperze (wszystkie gatunki), bóbr europejski.

Na terenie gminy znajdują się osobliwości przyrodnicze:

 • skamieniałe pnie drzew w miejscowości Lichwin,
 • głaz - ostaniec piaskowcowy w Lichwinie (tzw. „Diabli Kamień”),
 • około 100 okazów bluszczu, których wiek szacowanych jest na 50-60 lat.
Biała Tarnowska (Łowczówek)
"Diabli Kamień" (Lichwin)
Dunajec
Złota polska jesień w Lubince
Skamieniały pień (Lichwin)
Bluszcz (Uroczysko Janowice)
Nieczynny kamieniołom w Lichwinie