Ankieta skierowana do mieszkańców obszaru LGD Dunajec-Biała

Drodzy Mieszkańcy!

W związku z trwającą ewaluacją zewnętrzną, prowadzoną przez przedstawicieli FUNDACJI SOCJOMETR LABORATORIUM ROZWIĄZAŃ SPOŁECZNYCH, uprzejmie prosimy mieszkańców obszaru LGD Dunajec-Biała o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli pozyskać więcej informacji na temat efektów funkcjonowania Stowarzyszenia LGD Dunajec-Biała oraz wdrażania LSR w perspektywie finansowej 2014-2020.

LINK DO ANKIETY

Termin wypełnienia ankiety - do 05 września 2021 r.

Z góry dziękujemy Państwu za poświęcony czas. Jesteśmy wdzięczni za przekazanie cennych informacji!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała uczestniczy w realizacji projektu pn. "Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju". Operacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” ma na celu identyfikację i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: opracowanie narzędzia dla 32 małopolskich lokalnych grup działania wspierającego zarządzanie strategiczne i prowadzenie polityki opartej na wiedzy, wykorzystującej doświadczenia z zakończonych interwencji.