Już po raz czwarty Seniorzy z Łowczówka razem

W ostatnią niedzielę stycznia, jeszcze w klimacie świątecznym, w Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna po raz kolejny odbył się Dzień Seniora Wsi Łowczówek, w którym uczestniczyło ponad 80 gości. Spotkanie otworzył sołtys Kazimierz Mania. Powitał obecnych: najważniejszych w tym dniu seniorów, a także wójta gminy Pleśna Józefa Knapika, jego zastępcę Ryszarda Stankowskiego, sekretarz gminy Małgorzatę Włodek oraz proboszcza parafii Pleśna ks. Józefa Bobowskiego.

Poproszony o zabranie głosu wójt Józef Knapik podkreślił rolę osób starszych w kształtowaniu charakterów mniej doświadczonych życiowo młodych. Wyraził pełne przekonanie co do słuszności organizowania spotkań integrujących osoby starsze, zachęcał do szeroko pojętej aktywności. Z kolei proboszcz zainicjował i poprowadził modlitwę, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, po czym udzielił wszystkim obecnym błogosławieństwa.

Stało się także tradycją, iż każdego roku w programie imprezy przewidziana jest jakaś atrakcja, czy to w postaci kolędy, śpiewu, jasełek. W niedzielę seniorów bawił zespół  ludowy  z Zalasowej. „Zalasowianie” przygotowali specjalny program słowno – muzyczny bogaty w przyśpiewki i pastorałki. Grupa została ciepło przyjęta, nagrodzona brawami publiczności. Kolejne godziny Dnia Seniora wypełniły wspomnienia, życzliwe gesty, życzenia, śpiew i taniec przy granej na żywo muzyce.

Dzień Seniora rokrocznie organizują sołtys i radny Gminy Pleśna Kazimierz Mania wspólnie z Radą Sołecką Wsi Łowczówek. Spotkania mieszkańców Łowczówka odbywają się od czterech lat i mają szansę stać się imprezą cykliczną.

Sołtys Wsi Łowczówek serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym w pomoc przy organizacji imprezy: Wójtowi Gminy Pleśna Józefowi Knapikowi, Radzie Sołeckiej, dyrekcji i pracownikom Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna, księdzu proboszczowi Józefowi Bobowskiemu, kapeli z Zalasowej, Paniom przygotowującym posiłek, Panu Jackowi Nowakowi. Podziękowania kieruje także w stronę Seniorów za obecność na spotkaniu. Wszystkim zaproszonym składa życzenia jeszcze wielu lat pełnych radości z życia.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.