Konsultacje społeczne projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Pleśna na lata 2014-2020

Zapraszamy podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Pleśna na lata 2014-2020.

Wszelkie uwagi do projektu dokumentu można przesyłać do dnia 28 grudnia 2015 r. na adres otanskacmv@plesna8n1a.pl

Pismo Wójta

PROJEKT DOKUMENTU (proponowane zmiany zaznaczono kolorem żółtym)

Formularz zgłaszania opinii

 

Zapraszamy równiez wszystkich mieszkańców zainteresowanych wzięciem udziału w konsultacjach społecznych aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Pleśna na lata 2014-2020.

Wszelkie uwagi do projektu dokumentu można przesyłać do dnia 28 grudnia 2015 r. na adres otanskacmv@plesna8n1a.pl

PROJEKT DOKUMENTU (proponowane zmiany zaznaczono kolorem żółtym)

Obowiązująca treść Strategii Rozwoju Gminy Pleśna na lata 2014-2020