Lichwin – „Moje miejsce na ziemi”. Promocja książki Stanisława Duraczyńskiego

W niedzielę, 13 grudnia w remizie OSP w Lichwinie odbyła się promocja książki Stanisława Duraczyńskiego pt.” Moje miejsce na ziemi”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu gminy – wójt Józef Knapik, zastępca wójta Ryszard Stankowski, radni Janusz Jarząb, Tadeusz Malec, Leszek Nowicki, Tadeusz Szczupał, sekretarz gminy Małgorzata Włodek, przedstawiciele ruchu ludowego oraz mieszkańcy Lichwina. Wśród zaproszonych gości byli także Mariola Piszczek – redaktor książki, dr Jerzy S. Łątka, dr Leszek Gorycki, dr Ryszard Kozik, byli Wójtowie Gminy Pleśna Stanisław Burnat i Andrzej Nowicki oraz liczni członkowie rodziny Łabuzów i Duraczyńskich.

Tytułowe miejsce to oczywiście Lichwin, o którym właściwie jest owa publikacja. Z książki dowiadujemy się o historii wsi, burzliwych latach rabacji czy obu wojen światowych. Sporo miejsce w książce autor poświęca kulturze, organizacji życia publicznego i ruchowi ludowemu. Poznajemy lokalne obrzędy i zwyczaje, początki działalności biblioteki w Lichwinie, koła gospodyń, straży pożarnej, kółka rolniczego i innych. Nadto autor przybliża czytelnikowi historię miejscowej parafii.

To już kolejna próba usystematyzowania i zebrania w całość wiedzy i historii o jednej z miejscowości gminy Pleśna. Dwa lata temu czytaliśmy o Pleśnej. Dziś czytamy o Lichwinie. Stanisław Duraczyński odebrał z rąk wójta list gratulacyjny, będący wyrazem uznania ze strony samorządu gminnego. Spotkanie pozwoliło raz jeszcze wrócić wspomnieniami do dzieciństwa, do dawnego Lichwina, miejsca, gdzie w gminie Pleśna kształtowała się kultura i ruch ludowy. Autor nie ukrywa, że nosi się z zamiarem wydania kolejnych publikacji.  

O Autorze: Stanisław Duraczyński urodził się w 1937 roku w Lichwinie. Potomek jednego z najstarszych rodów w Pleśnej. Znany działacz społeczny. Przez ponad ćwierć wieku sołtys wsi Lichwin, wieloletni członek Rady Gminy Pleśna, także jej wiceprzewodniczący. Związany z Polskim Stronnictwem Ludowym. Prezes OSP w Lichwinie, odznaczony Srebrnym Krzyżem dla Pożarnictwa i Złotym Znakiem Związku za Zasługi dla Pożarnictwa. Członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Pleśnej.

(źródło: „Moje miejsce na ziemi”)