Mobilny Punkt Informacyjny o funduszach europejskich na Relaksie

Już w najbliższą niedzielę 12 września osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji unijnych będą mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji.

Konsultacje będą prowadzone w Mobilnym Punkcie Informacyjnym podczas Rodzinnego Pożegnania Lata na terenie Ośrodka sportowo-rekreacyjnego Relaks w Łowczówku w godzinach od 14:30 do 18:00.

Podczas mobilnych konsultacji specjaliści będą przedstawiali informacje na temat bieżących możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich, w tym środków na:

  • założenie firmy,
  • rozwój działalności gospodarczej,
  • szkolenia i doradztwo,
  • aktywizację zawodową.

Na konsultacje zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką unijną z Subregionu Tarnowskiego, w tym społeczność lokalną: osoby fizyczne, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.