Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - aktualizacja

Informacja o liczbie kandydatów, którzy zgłosili się do naboru oraz liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne

Komisja Rekrutacyjna informuje, że oferty na ogłoszony nabór złożyło 11 kandydatów. W wyniku wstępnej oceny i przeglądu złożonych ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze stwierdzono, wszyscy kandydaci spełnili wymagania formalne i zostali zakwalifikowany do następnego etapu naboru.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 29 i 30 lipca br. w budynku Urzędu Gminy Pleśna w sali konferencyjnej, pok. 204, II piętro, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Informacje o terminie, godzinie oraz miejscu spotkanie zostały przekazane kandydatom telefonicznie.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Ryszard Stankowski


Wójt Gminy Pleśna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa, promocji i zarządzania kryzysowego w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Gminy Pleśna.

Z pełną treścią ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami można zapoznać się pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/ugplesna,m,393665,2021.html