Najlepsi informatycy z Tarnowa i powiatu tarnowskiego w Janowicach

8 grudnia 2015r. w Szkole Podstawowej w Janowicach odbył się etap rejonowy konkursu informatycznego dla miasta Tarnów i powiatu tarnowskiego. Konkurs organizowany był przez Małopolskie Kuratorium Oświaty. Koordynatorem konkursu i głównym organizatorem etapu rejonowego był pan Robert Kraj. W konkursie startowali najlepsi uczniowie z Tarnowa i powiatu tarnowskiego wyłonieni z etapu wcześniejszego. Uczestnicy konkursu rozwiązywali 7 zadań. Na stanowiskach komputerowych z aplikacją Baltie uczniowie pisali programy w języku Baltie w regulaminowym czasie 120 minut. Jest to graficzne środowisko programowania obiektowego. Następnie organizator konkursu przesyłał prace uczniów na platformę konkursową sgpsys.pl. Zadania będą oceniane przez system, a wyniki zostaną opublikowane na podanej powyżej stronie.

Szkoła Podstawowa w Janowicach już po raz trzeci, czyli od samego początku trwania konkursu, na prośbę Kuratorium Oświaty organizuje etap rejonowy dla miasta Tarnów i powiatu tarnowskiego. Pan Robert Kraj jest odpowiedzialny za przygotowanie zaplecza technicznego konkursu. tj. zapewnienie sprawnie działających komputerów, serwerów, dedykowanego oprogramowania oraz obsługę platformy elektronicznej konkursu. Z tego niezwykle odpowiedzialnego zadania pan Robert Kraj wywiązuje się co roku znakomicie.

O wielkiej gościnności szkoły w Janowicach mogą przekonać się zawsze wszyscy uczestnicy, zawodnicy, ich rodzice i opiekunowie, dla których staraniem dyrekcji przygotowywany jest skromny poczęstunek. Konkurs trwa kilka godzin. Na wyróżnienie zasługują także uczniowie miejscowej szkoły, gdyż od kilku lat stanowią  najliczniejszą grupę, która wśród szkół z Tarnowa i powiatu tarnowskiego awansuje do etapu rejonowego konkursu informatycznego. W tym roku są to Aleksandra Adamiak, Luiza Sacha oraz Bartosz Skrobisz. Wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom życzymy sukcesów i satysfakcji z dobrze wykonanej roboty.