Nie wypalaj traw!

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie informuje, że problem wzrostu liczby pożarów w okresie wiosennym, spowodowany wypalaniem przez właścicieli nieruchomości pozostałości roślinnych, traw i innych nieużytków, powoduje naruszenie naturalnych struktur roślinnych i zwierzęcych oraz stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób oraz mienia. Wypalanie traw i nieużytków jest nie tylko niebezpieczne, ale również zabronione prawem, regulują to przepisy kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń, ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.