Pieniądze na budowę drogi w Szczepanowicach

W sierpniu podpisano umowę na rozbudowę kolejnego odcinka drogi gminnej Szczepanowice-Gliniki. Zadanie obejmuje rozbudowę drogi gminnej i przebudowę obiektu mostowego. Rozbudowa obejmuje m.in. poszerzenie jezdni do 5 metrów, wykonanie kanalizacji deszczowej, odcinkowe umocnienie skarp. Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi gminnej 200068 K Szczepanowice-Gliniki oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez podniesienie parametrów technicznych ww. drogi.

Cała inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 354 621 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 825 173,79 zł.