Realizacja Źródlanego Szlaku coraz bliżej

W piątek 22 stycznia w Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach spotkali się partnerzy projektu  zagospodarowania turystyczno-edukacyjnego Pogórza Ciężkowickiego z członkami Forum Subregionalnego, aby zaprezentować projekt dotyczący utworzenia atrakcji turystycznych w ramach Źródlanego Szlaku.

W spotkaniu uczestniczyli wójtowie i burmistrzowie pięciu gmin biorących udział w projekcie tj.: Ciężkowice, Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski, Zakliczyn, Pleśna, przedstawiciele Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz członkowie Forum Subregionu Tarnowskiego. Samorząd Województwa Małopolskiego reprezentował wicemarszałek Stanisław Sorys oraz radni województwa.

Spotkanie było okazją do prezentacji głównych założeń projektu, w tym przedstawienia wizualizacji obiektów, planów wykorzystania metody wodolecznictwa. Wójt Józef Knapik zaprezentował zebranym część projektu, która ma zostać zrealizowana na terenie Gminy Pleśna:

a) zagospodarowanie terenu w Dąbrówce Szczepanowskiej i Lichwinie,
b) budowa węzła w Lubince,
c) zagospodarowanie terenu w Łowczówku (ośrodek Relax),
d) budowa węzła w Łowczówku.

Szczegóły i zakresy projektów znajdują się w prezentacji.

Ww. gminy wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych w ubiegłym roku zrealizowały projekt, w ramach którego opracowana została kompleksowa dokumentacja na wykonanie infrastruktury Źródlanego Szlaku, na którego trasie zaplanowano m.in. utworzenie Międzynarodowego Centrum Edukacyjno-Naukowego, wieże widokowe, parkingi, stanice rowerowe. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu środków europejskich w ramach MRPO 2007-2013.Całkowita wartość zrealizowanego projektu wyniosła prawie 2,8 mln zł, a wysokość dotacji unijnej to ponad 1,7 mln zł.


Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego przygotowanego przez tarnowska.tv