Rozmawiali o bezpieczeństwie w gminie Pleśna

Konsultacje w sprawie przygotowania mapy zagrożeń oraz ocena bezpieczeństwa w gminie Pleśna były głównymi tematami poruszanymi podczas debaty społecznej zorganizowanej w Pleśnej dnia 25 lutego br. Na wspólne zaproszenie Policji oraz Wójta Gminy Pleśna licznie odpowiedzieli radni, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy i przedstawiciele OSP.

Komendant Komisariatu Tarnów-Zachód Nadkomisarz Dariusz Tybon przedstawił założenia mapy zagrożeń, którą buduje Komenda Główna Policji. Dokonał także oceny stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Pleśna za rok 2015. Z prezentowanych przez funkcjonariusza danych wynika, iż w ubiegłym roku na terenie gminy Pleśna odnotowano 40 przestępstw, tj. o dwa mniej niż w 2014. Policjanci z Komisariatu Tarnów–Zachód w trakcie realizacji swoich czynności wykryli 80% przestępstw ogółem popełnionych na terenie gminy. Istotną informacją wydaje się, iż na 4518 interwencji, tylko 429 z nich (czyli ok. 10%) miała miejsce w gminie Pleśna. Podając te dane, należy dodać, iż Komisariat Policji Tarnów–Zachód zasięgiem obejmuje część miasta i gminy Tarnów, gminę Wierzchosławice i gminę Pleśna – łącznie około 60 tyś. mieszkańców.

Spotkanie było także okazją do dyskusji o bezpieczeństwie na terenie gminy oraz w placówkach oświatowych. Uczestnicy spotkania przekazali komendantowi szereg ważnych informacji i uwag o miejscach niebezpiecznych, które należy objąć szczególnym nadzorem. Zebrane uwagi nie tylko zostaną przekazane do budowanej mapy zagrożeń, ale także posłużą tarnowskiej Policji w bieżącej działalności zarówno w obszarze ruchu drogowego, prewencji, jak również monitorowania zagrożeń i miejsc niebezpiecznych przez dzielnicowego Gminy Pleśna asp. Dariusza Zelka.

Jednocześnie przypominamy, że dzielnicowy pełni dyżury w Punkcie Przyjęć w Pleśnej w poniedziałki od 10.00 do 12.00 i piątki od 15.00 do 17.00. Nr telefonu służbowego: 604-496-155. W godzinach dyżuru dzielnicowego można też dzwonić pod numer: (14) 6-798-177. Przypominamy także, że w przypadku zdarzeń wymagających natychmiastowej interwencji należy natychmiast dzwonić pod numer 997 lub 112.