Rozmowy nad wspólnym projektem cyfryzyacji szkół powiatu tarnowskiego

W dniu 18.02.2016 r. z inicjatywy Wójta Gminy Pleśna i Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” odbyło się pierwsze spotkanie na temat możliwości współpracy w zakresie przygotowania wspólnego wniosku i realizacji projektu, którego celem będzie doposażenie szkół w sprzęt cyfrowy, utworzenie sieci pracowni dydaktyki cyfrowej w szkołach powiatu tarnowskiego oraz podniesienie umiejętności cyfrowych nauczycieli małopolskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.

W ramach spotkania, przedstawiciele Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” www.mwi.pl, zaprezentowali wstępne założenia przedsięwzięcia, zwracając uwagę na korzyści wynikające z udziału w nim dla samorządów lokalnych.

Źródłem finansowania ww. przedsięwzięcia, którego rozpoczęcie planowane jest na wrzesień 2016 roku, będą środki finansowe działania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Małopolskiego, którego konkurs niebawem zostanie uruchomiony przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie.