Rządowe pieniądze na inwestycje w Gminie Pleśna

Gmina Pleśna pozyskała kolejne pieniądze na realizację ważnych zadań. W ramach trzeciej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina otrzyma 1,1 mln zł na realizację dwóch zadań.800 tys. zł zostanie przekazane na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Świebodzinie. Z kolei na przeniesienie istniejącego przedszkola w Rzuchowej do nowej lokalizacji Gmina będzie miała 300 tys. zł.

Do tej pory Gmina Pleśna pozyskała 2 353 950 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który pomaga samorządom zmniejszać straty wynikające z wystąpienia pandemii Covid-19.

W ramach dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykonana będzie rozbudowa drogi gminnej 200068 K Szczepanowice-Gliniki w km od 0+991 do 1+443,3 oraz przebudowa obiektu mostowego w km 1+400 w miejscowości Szczepanowice. W 2020 roku zrealizowano pierwszą część rozbudowy tej drogi. Przyznana dotacja wynosi 518 229 zł, czyli 65% kosztów kwalifikowalnych.