Trwa nabór do II edycji projektu „Złap za STER!”

Trwa nabór do II edycji projektu „Złap za STER!” realizowany przez Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt „Złap za STER!” skierowany jest do osób mieszkających i/lub pracujących na terenie Małopolski i znajdujących się w jednej z poniższej sytuacji:

 • pozostających bez pracy i zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • które otrzymały wypowiedzenie z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenie przez niego stosunku pracy lub umowy zlecenia,
 • zagrożonych utratą pracy, bo Twój pracodawca w okresie ostatniego roku dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, bądź pracodawca przechodzi procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne,
 • odchodzących z rolnictwa.

Co oferujemy?

 • bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe zakupione na rynku komercyjnym dobierane indywidualnie do potrzeb Uczestników,
 • płatne staże z możliwością późniejszego zatrudnienia,
 • udział w bezpłatnych warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy,
 • opieka osobistego doradcy oraz pośrednictwo pracy,
 • indywidualne doradztwo w tym zawodowe, psychologiczne,
 • dodatek relokacyjny, aktywizacyjny,
 • refundację studiów podyplomowych,
 • szkolenia przed założeniem działalności gospodarczej,
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe na 6 miesięcy.

Dane kontaktowe:

ul. Krakowska 11a, 33-100 Tarnów
Tel: 14 300 04 51, 533 446 405
rekrutvjlac1aunfjaptxb@fundahrcja9ce7kproaktlguqywni.pl