Wykaz nieruchomości gruntowych i pomieszczeń przeznaczonych do użyczenia

Wójt Gminy Pleśna informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pleśna wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pleśna, przeznaczonych do użyczenia, obejmujący:

  1. część nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem dawnej szkoły położony na działce nr 295 w Dąbrówce Szczepanowskiej,
  2. pomieszczenia w budynku sportowo-rekreacyjnym, oznaczonym numerem porządkowym Łowczówek 63, położonym w kompleksie „Relaks” na działce nr 146 w Łowczówku.

Wykaz zamieszczono również na stronach internetowych Urzędu Gminy Pleśna www.plesna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Termin wywieszenia 28.07.2021 r. – 19.08.2021 r.

Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy Pleśna: pok. nr 109, tel. 14 6292840