Zaproszenie na spotkanie dotyczące opracowania gminnego programu rewitalizacji na lata 2016 -2023

Wójt Gminy Pleśna zaprasza wszystkich zainteresowanych na drugie z cyklu spotkań rewitalizacyjnych, które odbędzie się 26 stycznia 2016 roku (wtorek) w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna, o godzinie 15:30.

Zachęcam także do wypełnienia ankiety, która pomoże określić obszary na terenie Gminy Pleśna, które wymagają specjalnego wsparcia. Ankieta jest zamieszczona na stronie internetowej: www.plesna.pl w zakładce „Program rewitalizacji Gminy Pleśna”.