Dostępność

Print Friendly, PDF & Email

Linki do szczegółowych informacji:

Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR):

Wnioski o zapewnienie dostępności:

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy

Oliwia Tańska
33-171 Pleśna 240

telefon: 14 629 28 34
e-mail: otanska@plesna.pl

Plany urzędu:

Plan graficzny pierwszego piętra Urzędu Gminy w Pleśnej na żółtym tle, w rogu herb gminy

Ośrodek sportowo-rekreacyjny RELAKS:

Plany ośrodka: