Budowa oświetlenia solarnego w miejscowości Lichwin, Pleśna, Rzuchowa i Szczepanowice


Całkowita wartość projektu: 691 614,76 zł

Wartość dofinansowania: 587 872,55 zł

Wkład własny: 103 742,21 zł

Termin realizacji projektu: 19.02.2013-28.02.2015  

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Pleśna celem poprawy jakości życia mieszkańców. Projekt obejmuje zakresem budowę oświetlenia ulicznego solarnego w czterech miejscowościach Gminy Pleśna (Lichwin, Pleśna, Szczepanowice, Rzuchowa):

  1. w Lichwinie, wzdłuż drogi powiatowej Lubinka-Tuchów;
  2. w Pleśnej, wzdłuż drogi gminnej Pleśna-Gądówka i Pleśna-Szczepanowice oraz na osiedlu domów jednorodzinnych w Pleśnej;
  3. w Rzuchowej na osiedlu domów jednorodzinnych. 

Na każdym z ww. odcinków zamontowana zostanie następująca liczba lamp solarnych:

  1. 4 lampy wzdłuż drogi w miejscowości Lichwin,
  2. 24 lampy – wzdłuż drogi w miejscowości Pleśna i Szczepanowice,
  3. 18 lamp – na osiedlu w miejscowości Pleśna,
  4. 30 lamp – na osiedlu w miejscowości Rzuchowa.

Łącznie zaplanowano montaż 76 lamp. W każdym z wytypowanych odcinków zaplanowano budowę oświetlenia w postaci stanowisk słupowych (latarnie oraz fundamenty) oraz uziemienia słupów.

Podpisanie umowy:

Oświetlenie solarne po zakończeniu robót: