Odnowa centrum wsi Pleśna


Beneficjent: Gmina Pleśna  

Całkowity koszt projektu: 4 324 581,39 PLN  

Kwota dofinansowania: 3 020 052,97 PLN  

Termin realizacji projektu: kwiecień 2009 r. - październik 2010 r.

Projekt „Odnowa centrum wsi Pleśna” zakłada kompleksową renowację istniejących w ścisłym centrum budynków oraz funkcjonalne zagospodarowanie terenu. Zasadniczy trzon działań projektu stanowią prace remontowo-budowlane w centrum wsi, które obejmą:

 1. Modernizację infrastruktury technicznej.
  Modernizacja zakładać będzie przebudowę linii technicznych i elektroenergetycznych oraz kanalizacji deszczowej.

 2. Ukształtowanie terenu wokół budynków Domu Kultury, Urzędu Gminy, OSP oraz pomnika.
  W celu zagospodarowania ww. terenu zostanie przebudowany plac przy budynku OSP oraz za UG wraz z prowadzącymi do nich drogami. Uporządkowanie terenu pozwoli na wykonanie drogi do OSP i placu manewrowego przy OSP. Obszar wyłożony zostanie kostką brukową. Uporządkowane zostaną tereny zielone. Wokół pomnika wykonane zostaną chodniki o kolistych kształtach. Przy budynku UG i Domu Kultury w miejscu po zlikwidowanym parkingu zaplanowano dwupoziomowy plac z ozdobnymi schodami, klombem i fontanną. Poniżej placu od strony drogi przewidziano niewielki parking.

 3. Zaplanowanie dodatkowych parkingów.
  W związku z likwidacją parkingu przy UG zaszła konieczność zaplanowania nowych miejsc parkingowych. W tym celu wykorzystano część wolnej powierzchni działki gminnej od strony płn. Projekt zakłada również przebudowę placu na zapleczu UG.

 4. Uporządkowanie terenu wokół Szkoły Podst., Gimnazjum i Hali sportowej.
  Wykonane zostaną place przedwejściowe z kostki brukowej z charakterystycznymi dla całego centrum kolorowymi okręgami. Po stronie wsch. zaplanowano wykorzystać wolną powierzchnię i nadać jej funkcję rekreacyjno sportową - wielofunkcyjne boisko. Przy szkole od strony płd. Oraz pod częścią Hali sportowej wykonana zostanie droga przeciwpożarowa oraz plac nawrotowy dla gimbusów. Przebudowane zostanie ogrodzenie wokół szkoły oraz umocniona skarpa przy Hali.

 5. Zorganizowanie komunikacji kołowej i pieszej dla centrum.
  Wykonane zostaną ciągi komunikacyjne łączące budynki oraz place przedwejściowe. Przebudowane zostaną zjazdy i skrzyżowania w centrum.

 6. Wybudowanie chodnika i zmodernizowanie drogi łączącej centrum wsi z boiskiem zaplanowanym w ramach programu "ORLIK".
  Połączenie drogą ulokowanego w pobliżu centrum  boiska ORLIK z ciągami komunikacyjnymi w ścisłym centrum.

 7. Wykonanie elementów małej architektury i oświetlenia.
  Wykonane zostaną liczne murki oporowe, ławki parkowe i latarnie z kulistymi lampami. Odnowienia i starannego wykończenia wymagają również istniejące schodki i balustrady.

 8. Uporządkowanie zieleni.
  W obrębie centrum istnieje bogaty drzewostan, który wymaga uporządkowania. Niektóre drzewa zostaną usunięte a w ich miejsce posadzone nowe krzewy i drzewka podnosząc w ten sposób walor otoczenia.

 9. Odnowienie budynków Centrum Kultury i Szkoły Podst.
  W Domu Kultury odnowiona zostanie elewacja oraz stolarka zew. Natomiast w Szkole Podst. projekt zakłada wykonanie elewacji oraz przebudowę jej poddasza i dachu.

Centrum wsi Pleśna przed odnową:

 
 

Centrum wsi Pleśna po odnowie: