Budowa altany w miejscowości Szczepanowice


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Opis: W ramach projektu powstanie nowa infrastruktura turystyczna i rekreacyjna - altana wyposażona w grill oraz ławeczki. Altana zostanie umiejscowiona w pobliżu placu zabaw, ścieżki rowerowej, boiska piłkarskiego i będzie dopełnieniem infrastruktury dedykowanej osobom aktywnie spędzającym czas.

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej terenu LGD Dunajec-Biała poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Szczepanowice.

Efektem projektu będzie altana w miejscowości Szczepanowice.

Okres realizacji: 2020

Wartość projektu: 36 231,43 zł

Dofinansowanie: 19 911,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”)