Budowa placu targowego w Pleśnej


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Opis: Przedmiotem operacji jest budowa placu targowego w centrum miejscowości Pleśna. Projekt przewiduje budowę pomieszczenia gospodarczego z toaletami, zadaszenie części placu, montaż oświetlenia fotowoltaicznego.

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez budowę targowiska w miejscowości Pleśna.

Efektem projektu będzie budowa targowiska.

Okres realizacji: 2017-2019

Wartość projektu: 1 929 540,54 zł

Dofinansowanie:  998 184,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury. Operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”)