Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Rychwałd, Szczepanowice i Świebodzin


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Opis: Przedmiotem operacji jest realizacja trzech zadań związanych z odnowami centrów miejscowości:

  1. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej stanowiącej otwartą strefę aktywności w miejscowości Świebodzin,
  2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rychwałdzie (m.in. parking, siłownia zewnętrzna, altana, powierzchnia wielofunkcyjna,
  3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Szczepanowicach (m.in. siłownia zewnętrzna). 

Celem projektu jest zwiększenie oferty spędzania wolnego czasu i kształtowanie miejsc o szczególnym znaczeniu poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznych w miejscowościach Rychwałd, Świebodzin i Szczepanowice.

Efektem projektu będzie odnowa dwóch centrów miejscowości i budowa siłowni zewnętrznej z placem wypoczynkowym.

Okres realizacji: 2019-2020

Wartość projektu: 1 065 771,31 zł

Dofinansowanie:  677 003,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” (operacje typu 7.4.1.2 „Kształtowanie przestrzeni publicznej”).