Zagospodarowanie terenu w Łowczówku wraz z modernizacją obiektu sportowo-rekreacyjnego „RELAX”


Opis: Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych subregionu tarnowskiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Projekt obejmuje:

 1. Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku Relaks.
 2. Przebudowę budynku szatni.
 3. Zagospodarowanie terenu:
  - oświetlenie solarne,
  - instalacje elektryczne zewnętrzne,
  - kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem wody,
  - mała architektura,
  - nawierzchnie (w tym: tarasy do leżakowania, plac zabaw, ścieżka do jazdy na rolkach, flowpark, ścieżki spacerowe),
  - boiska do tenisa i piłki siatkowej plażowej,
  - miejsca postojowe,
  - trawniki i zieleń,
  - pozostałe elementy zagospodarowania.
 4. Wyposażenie.
 5. Promocję i nadzór inwestorski.

Przyjęto rozwiązania technologiczne uwzględniające energooszczędność infrastruktury, w tym panele fotowoltaiczne i oświetlenie solarne. Cały kompleks ma charakter wyłącznie rekreacyjno-turystyczny i żaden z jego elementów nie jest przeznaczony do działalności sportowej.

Okres realizacji: 03.12.2018-31.05.2021

Wartość projektu: 4 536 268,33 zł

Dofinansowanie: 2 622 986,61 zł ( 67,5 % kosztów kwalifikowalnych)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, poddziałanie 6.3.1 - Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr)