Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności

Print Friendly, PDF & Email

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest planem rozwojowym określającym cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy i inwestycje.

Logotypy Krajowego Planu Odbudowy

Opis: W ramach zadania planowana jest budowa żłobka o dwóch oddziałach dla 46 dzieci do lat trzech: zespół kuchenny, dwie sale dziennego pobytu, dwie łazienki, dwie toalety dla osób niepełnosprawnych; szatnia, pomieszczenia techniczne, pokój dyrektora, pokój  opiekunów, gabinet zajęć dodatkowych, magazyn, pomieszczenie prania wstępnego, w przypadku zaprojektowania budynku dwu kondygnacyjnego – winda, klatka schodowa, wiatrołap, korytarze – komunikacja. W ramach zadania planowanego do sfinansowania ze środków programu MALUCH+ zostaną wykonane  prace wykończeniowe: w tym ułożenie podłóg, ułożenie glazury w kuchniach i łazienkach oraz montaż wyposażenia sanitarnego, przygotowanie powierzchni i malowanie, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych (zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności), zostanie zakupione wyposażenie oraz wykonane zostanie dostosowanie otoczenia instytucji opieki niezbędnego do jej prowadzenia m.in. utworzenie altany śmietnikowej, chodnika, ogrodzenia, zieleni.

Grupy docelowe: dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice; opiekunowie.

Cel zadania: utworzenie 46 nowych miejsc opieki w żłobku i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

Efekty, rezultaty zadania: utworzenie 46 nowych miejsc opieki w żłobku i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

Wartość zadania: 5 157 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 872 223,05 zł, w tym:

  • 1 649 652 zł- środki Krajowego Planu Odbudowy,
  • 222 571,05 zł – środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT

Źródło dofinansowania: projekt FERS współfinansowany współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+, w ramach priorytetu 2 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.