Kierownik - lekarz medycyny Barbara Gniadek-Jakson

 

Ośrodek Zdrowia w Pleśnej

33-171 Pleśna 284

Telefon/Fax: 14/ 679 81 10

E-mail: sphvy7gzodjz@poclpmztasluu.fm

 

Godziny pracy:

Od poniedziałku do piątku 7:00 - 18:00

 

Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

lek. Barbara Gniadek-Jakson

lek. Małgorzata Belcarska-Szulecka

lek. Katarzyna Gąciarz

lek. Agnieszka Witkowska

lek. Andrzej Ołdakowski

 

piel. Halina Wiatr

piel. Elżbieta Krężołek

piel. Agnieszka Biga

piel. Joanna Słomka

 

Poradnia ginekologiczno-położnicza

 

lek. Ewa Piotrowska - Krużel

lek. Wojciech Dzierwa

poł. Ewelina Zambrowska - Warchoł

 

Poradnia stomatologiczna

 

lek. Lucyna Polek

lek. Kinga Kozek

 

Zakład rehabilitacji

 

lek. Andrzej Kaczmarczyk

mgr Mateusz Iwaniec

lic. Tomasz Czermak

mgr Paweł Nowak

 

Ośrodek Zdrowia w Janowicach

 

33-115 Janowice 183

Telefon: 14/ 679 90 01

 

Godziny pracy:

Od poniedziałku do piątku 7:00 - 15:00

 

Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 

lek. Barbara Gniadek-Jakson

 

piel. Lucyna Gajda

piel. Urszula Janik

 

Poradnia stomatologiczna

 

lek. Lucyna Górecka - Czaja

lek. Małgorzata Skomin

 

Ośrodek Zdrowia w Lichwinie

 

Lichwin 180A 33-172 Siedliska

Telefon: 14/ 675 80 51

 

Godziny pracy:

Od poniedziałku do piątku 7:00 - 15:00

 

Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 

lek. Małgorzata Belcarska - Szulecka

piel. Grażyna Burnat

 

Poradnia stomatologiczna

 

lek. Krzysztof Wolański

asyst. stom. Grażyna Sumara

 

Nocna i świąteczna opieka lekarska (ambulatoryjna i wyjazdowa)

Od godz. 18:00 w piątek do godz. 7:00 w poniedziałek - sprawowana jest przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie

al. M.B. Fatimskiej 2 Tel. 14 627 32 69 lub 999

 

Nocna i świąteczna opieka pielęgniarska (ambulatoryjna) Od godz. 18:00 w piątek do godz. 7:00 w poniedziałek - sprawowana jest przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie

al. M.B. Fatimskiej 2 Tel. 14 627 32 69 lub 999

 

Nocna i świąteczna opieka pielęgniarska (wyjazdowa) Od godz. 18:00 w piątek do godz. 7:00 w poniedziałek sprawowana jest przez SPGZOZ w Pleśnej.

 

Do zadań SPGZOZ w Pleśnej należy:

  • udzielanie porad lekarskich i stomatologicznych w jednostkach Zakładu oraz porad w domu chorego w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej,
  • wykonywanie badań diagnostycznych w zakresie analityki medycznej,
  • świadczenie usług rehabilitacyjnych i fizykoterapii
  • świadczenie usług z zakresu położnictwa i ginekologii - porady i leczenie,objęcie opieką zapobiegawczą populacji i wieku rozwojowego kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu oraz opieki nad noworodkiem,
  • prowadzenie szczepień ochronnych, obowiązkowych i uzupełniających oraz szerzenie oświaty zdrowotnej w miarę posiadanych środków,
  • udzielanie świadczeń lekarsko-pielęgniarskich dla dzieci w wieku przedszkolnym,
  • sprawowanie opieki higieniczno-zdrowotnej nad uczniami szkół, dla których Rada Gminy jest organem prowadzącym,
  • dokonywanie oceny stanu zdrowia ludności Gminy oraz określenie potrzeb w zakresie ich zaspokajania,orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, w tym o czasowej niezdolności do pracy oraz prowadzenie innej działalności orzeczniczej,
  • przeprowadzenie czynnego poradnictwa i lecznictwa, szczególnie w odniesieniu do:chorych z chorobami społecznymi i cywilizacyjnymi,narażonych na szkodliwość lub uciążliwość środowiska pracy,chorych uzależnionych i członków rodzin uzależnionych,innych chorych i chorych przewlekle, których stan zdrowia wymaga systematycznej opieki,