Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Zapraszamy do konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Wypełniony druk formularza do konsultacji można przesłać na adres Urzędu Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240 lub na adres e-mail: gm+poyinarmzh@plesna.pl do dnia 25 listopada 2021 r. Osobą udzielającą informacji jest Pan Mateusz Dunaj tel. 14 629 28 50, e-mail: mdung/vw9aj@f81xples/4ucna.pl.