Ogłoszenie Wójta Gminy Pleśna o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Wójt Gminy Pleśna informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pleśna wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pleśna, przeznaczonych do użyczenia, obejmujący:

1) część działki nr 299 o pow. 0,14 ha oraz lokal o pow. użytkowej 146 m2 – obręb Rzuchowa,
2) część działki nr 299 o pow. 0,10 ha oraz lokal o pow. użytkowej 180,97 m2 – obręb Rzuchowa,
3) działkę nr 121/1 o pow. 0,08 ha oraz budynek świetlicy środowiskowej o pow. użytkowej 170 m2 – obręb Woźniczna,
4) lokal o pow. użytkowej 53 m2 położony w budynku świetlicy profilaktyczno-wychowawczej – obręb Pleśna.

Wykaz zamieszczono również na stronach internetowych Urzędu Gminy Pleśna www.plesna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/ugplesna

Termin wywieszenia 15.09.2021 r. – 7.10.2021 r.

Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy Pleśna: pok. nr 109, tel. 14 6292840