Ogłoszenie Wójta Gminy Pleśna o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pleśna, przeznaczonej do zamiany

Wójt Gminy Pleśna informuje że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pleśna wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pleśna, przeznaczonej do zamiany, obejmujący: działki nr 349/2 o pow. 0,0229 ha i 847/2 o pow. 0,0084 ha położone w miejscowości Pleśna.

Wykaz zamieszczono również na stronach internetowych Urzędu Gminy Pleśna www.plesna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/ugplesna

Termin wywieszenia 13.10.2021 r. – 3.11.2021 r.

Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy Pleśna: pok. nr 109, tel. 14 6292840