Ogłoszenie Wójta Gminy Pleśna o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pleśna przeznaczonych do najmu

Wójt Gminy Pleśna informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pleśna wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pleśna przeznaczonych do najmu, obejmujący 1 m2 powierzchni użytkowej usytuowanej w przewiązce budynku, położonego na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Relaks w Łowczówku 63 na działce ewidencyjnej nr 146.

Wykaz zamieszczono również na stronach internetowych Urzędu Gminy Pleśna www.plesna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/ugplesna

Termin wywieszenia 10.11.2021 r. – 2.12.2021 r.

Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy Pleśna: pok. nr 109, tel. 14 6292840