Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania zgnilca

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie informuje, że na terenie miasta Tarnowa został wyznaczony obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół, zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu tarnowskiego ziemskiego w Miasta Tarnowa.