Umowa na dofinansowanie modernizacji Centrum Kultury w Pleśnej podpisana

Już niedługo rozpocznie się remont budynku Centrum Kultury w Pleśnej. Na początku listopada podpisana została umowa na dofinansowanie zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt modernizacji wyniesie ok. 5 mln złotych przy dofinansowaniu równym 2,4 mln złotych.

Projekt obejmuje przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania poddasza budynku Centrum Kultury w Pleśnej. Do budynku zostanie dobudowany szyb windowy. W ramach prac przebudowane zostaną toalety, zabudowany zostanie taras. Sala widowiskowa zostanie wyposażona w sprzęt multimedialny i nagłośnieniowy umożliwiający profesjonalną organizację wydarzeń kulturalnych. Na poddaszu powstaną sale do prowadzenia zajęć i warsztatów oraz wybudowana zostanie także toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja projektu zakończy się w czerwcu 2023 roku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.