Zostały 2 tygodnie na zgłaszanie uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Pleśna na lata 2021-2031

Przypominamy, że do 14 czerwca 2021 r. trwają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Pleśna na lata 2021-2031. Zachęcamy do przesyłania uwag, sugestii do dokumentu, który określa kierunki rozwoju naszej gminy na kolejne 10 lat.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pleśna.