SOŁTYS - Lidia Górka

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

Paweł Pieczonka

Robert Robak

Roman Czapkowicz

Grażyna Barwacz

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

1.

2.

3.

 

Statut Sołectwa Świebodzin

Plan Odnowy Miejscowości Świebodzin