Struktura urzędu

Drukowanie, PDF lub E-mail

Wójt Gminy: Józef Knapik

Z-ca Wójta Gminy: Ryszard Stankowski

Sekretarz Gminy: Małgorzata Włodek

Skarbnik Gminy: Joanna Krochmal

Referat Organizacyjno – Administracyjny

 • kierownik referatu organizacyjno – administracyjnego
 • stanowisko ds. obsługi Rady Gminy
 • stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i ochrony p.poż.
 • stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
 • stanowisko ds. obsługi sekretariatu
 • stanowisko ds. rolnictwa, promocji i zarządzania kryzysowego,
 • informatyk

Referat Finansowo-Podatkowy

 • kierownik referatu finansowo – podatkowego
 • główny księgowy urzędu
 • stanowisko ds. księgowości budżetowej i kadr
 • stanowisko ds. księgowości budżetowej
 • stanowisko ds. księgowości budżetowej
 • stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
 • stanowisko ds. księgowości podatkowej
 • stanowisko ds. podatków od osób prawnych i kontroli wewnętrznej
 • pomoc administracyjna – stanowisko ds. wymiaru, poboru i ewidencji opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Referat Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

 • kierownik referatu inwestycji, infrastruktury komunalnej i ochrony środowiska
 • stanowisko ds. planowania przestrzennego
 • stanowisko ds. inwestycji
 • stanowisko ds. ochrony środowiska
 • stanowisko ds. mienia komunalnego
 • stanowisko ds. zamówień publicznych i BHP

Urząd Stanu Cywilnego – Z-ca kierownika USC

Stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i obronnych

Radca prawny

Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych

Samodzielne stanowisko ds. funduszy zewnętrznych

Koordynator ds. dostępności

Inspektor ochrony danych