Stanowiska

Drukowanie, PDF lub E-mail

Poniżej znajdują się wypisane stanowiska w naszym Urzędzie wraz z numerem pokoju i numerem telefonu do osoby odpowiedzialnej.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Numer pokoju

Numer telefonu

Józef Knapik

Wójt Gminy

104

14 629 28 28

Katarzyna Cich

Sekretariat

103

14 629 28 20

14 629 28 25

Ryszard Stankowski

Zastępca Wójta

102

14 629 28 35

Małgorzata Włodek

Sekretarz Gminy

111

14 629 28 29

Joanna Krochmal

Skarbnik Gminy

107

14 629 28 31

Paweł Kubicz

Planowanie przestrzenne, oświetlenie uliczne, drogownictwo

10

14 629 28 49

Tadeusz Ścieżka

Inwestycje gminne

10

14 629 28 41

Małgorzata Płonka

Mienie komunalne, podziały nieruchomości, najem lokali

109

14 629 28 40

Mateusz Dunaj

Rolnictwo, zarządzanie kryzysowe

101

14 629 28 50

Marcin Karnia

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych

3

14 629 28 32

Teresa Skrobisz

Ochrona środowiska

3

14 629 28 48

Elżbieta Kędzior

Działalność gospodarcza, ochrona ppoż.

4

14 629 28 22

Mariusz Łukański

Informatyk, Punkt Potwierdzający Profil Zaufany

201

14 629 28 53

Jadwiga Knapik

Księgowość budżetowa

106

14 629 28 21

Edyta Kajmowicz

Księgowość budżetowa

106

14 629 28 21

Dorota Szatko

Księgowość budżetowa, kadry

105

14 629 28 33

Agata Ropska

Księgowość budżetowa

105

14 629 28 33

Bożena Kajmowicz

Księgowość budżetowa

108

14 629 28 30

Anna Hajduga

Podatki od osób prawnych, podatek transportowy, umorzenia podatków

108

14 629 28 30

Anna Szydłowska

Wymiar podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatek akcyzowy

108

14 629 28 30

Oliwia Tańska

Fundusze zewnętrzne, koordynator ds. dostępności

110

14 629 28 34

Marcin Warchoł

Zamówienia publiczne, odśnieżanie dróg

101

14 629 28 36

Patrycja Gawron-Stankowska

Ewidencja ludności, dowody osobiste, Z-ca Kierownika USC

201

14 629 28 37

Tomasz Kubicz

Z-ca Kierownika USC, sprawy wojskowe, obrona cywilna

202

14 629 28 23

Magdalena Dulęba

Obsługa Rady Gminy

205

14 629 28 38