Dyżury

Print Friendly, PDF & Email

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pleśnej pełni dyżury w każdy II poniedziałek miesiąca od godz. 16:00 do 18:00 w budynku za Szkołą Podstawową w Pleśnej.

W każdą I i IV środę miesiąca pełni dyżur terapeuta ds. uzależnień w godz. od 17:00 do 19:00, a w II i III czwartek miesiąca odbywają się spotkania grupy AA. W tych samych godzinach każdy potrzebujący porady i rozmowy w przedmiocie uzależnień może przyjść i porozmawiać.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Elżbieta Kędzior przyjmie oczekujących pomocy i porady codziennie w Urzędzie Gminy w Pleśnej w godzinach pracy Urzędu, tel. kontaktowy: 146292822 pok. nr 4 na parterze.

Leśniczy ds. lasów prywatnych pełni dyżur w 2. środę każdego miesiąca w godz. 8:00 – 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Pleśna (pok. nr 204, II piętro).

Doradca Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego pełni dyżury w poniedziałki i wtorki w godzinach 8:00 – 15:00 w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym RELAKS, Łowczówek 63. Tel.: 573 485 958, e-mail: jolanta.zych@modr.pl

Dzielnicowy w Punkcie Przyjęć Dzielnicowych w Pleśnej pełni dyżury w poniedziałki w godz. 15:00-17:00 oraz piątki w godz. 8:00-10:00.

Telefony kontaktowe do dzielnicowych:  

  • asp. Robert Topolski (Pleśna, Łowczówek, Woźniczna, Rychwałd, Lichwin, Lubinka, Janowice)
  • mł. asp. Michał Duraczyński (zastępstwo za mł. asp. Macieja Żbika) tel: 604 492 845 (Świebodzin, Rzuchowa, Szczepanowice, Dąbrówka Szczepanowska)
  • Posterunek w Pleśnej: 14 629 28 54

PO DZIELNICOWY mł. asp. Michał Duraczyński

Zdiagnozowane zagrożenie:
Przypadki spożywania alkoholu, zanieczyszczania i zaśmiecania wskazanego rejonu – ograniczenie negatywnych zachowań młodzieży i dorosłych

Miejsce:
Miejscowość Rzuchowa 116 – rejon sklepu „Groszek” oraz rejon parkingu przy Kościele

Zakładany cel:
Wyeliminowanie przypadków spożywania alkoholu, zanieczyszczania i zaśmiecania wskazanego rejonu – zminimalizowanie negatywnych zachowań młodzieży, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców , zmniejszenie ilości zgłoszeń.

Działania:
Kontrole wskazanego rejonu przez dzielnicowego oraz funkcjonariuszy KP Tarnów Zachód, rozmowy
z mieszkańcami m. Rzuchowa, Proboszczem parafii, właścicielem sklepu „Groszek”, punktu aptecznego oraz osobami przebywającymi we wskazanym rejonie

Współpraca:
Urząd gminy, Rady Sołeckie i Parafialne, Parafia, Sołtys, właściciel sklepu „Groszek”, właściciel punktu aptecznego, aktywizacja lokalnej społeczności na reagowanie i zgłaszanie interwencji   w przypadku wystąpienia naruszeń prawa

Zakładany czas realizacji:
Rozpoczęcie dnia 1.01.2024 roku do 30.06.2024r.

 

DZIELNICOWY asp. Robert TOPOLSKI

Zdiagnozowane zagrożenie:
Przypadki nieprawidłowego parkowania w rejonie placu Targowego i przy SP Pleśna

Miejsce:
Miejscowość Pleśna 228 oraz 202.

Zakładany cel:
Wyeliminowanie przypadków nieprawidłowego parkowania, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców , zmniejszenie ilości zgłoszeń.

Działania:
Kontrole wskazanego rejonu przez dzielnicowego oraz funkcjonariuszy KP Tarnów Zachód, rozmowy
z mieszkańcami m. Pleśna, Radą Rodziców, Dyrektorem SP Pleśna

Współpraca:
Urząd gminy, Rady Sołeckie, Sołtys, Rada Rodziców , Dyrekcja SP Pleśna, aktywizacja lokalnej społeczności na reagowanie i zgłaszanie interwencji   w przypadku wystąpienia naruszeń prawa

Zakładany czas realizacji:
Rozpoczęcie dnia 1.01.2024 roku do 30.06.2024r.

 

Komisariat Policji Tarnów Zachód tel. 47 831 17 22
Zgłaszanie interwencji – Komenda Miejska Policji w Tarnowie tel. 47 831 13 22
Ogólny telefon alarmowy – 112