Dla inwestora

Print Friendly, PDF & Email
Logo CEIDG

Serwis nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki i oferuje:

 • rejestrację firmy online,
 • zarządzanie wpisem bez wychodzenia z domu,
 • aktualne dane o działalności gospodarczej,
 • automatyczne przekazywanie danych do wniosku do US, GUS, ZUS/KRUS,
 • całkowicie bezpłatna procedurę rejestracyjną,
 • dostęp do aktualnych przepisów dotyczących zakładania działalności gospodarczej
 • kontakt z urzędem za pomocą maila, chatu itp.

Akademia PARP to portal edukacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z systemem bezpłatnych szkoleń internetowych.

Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Bezpłatna pomoc w zarządzaniu mikro firmą, serwis prowadzony jest przez Akademię Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundację dr Bogusława Federa.

Serwis Mikroporady ® współpracuje z Portalem Innowacji PARP oraz jest polecany przez CEIDG , dla nowo zakładanych firm. Mikroporady ® dostarczają bezpłatne wsparcie na każdym etapie działalności gospodarczej, od podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej aż do zamknięcia, przekształcenia lub zawieszenia. Zawartość Serwisu ma różne powiązania: wzory dokumentów do pobrania, edytowania i samodzielnego dostosowania do własnych potrzeb (umowy i regulaminy w wielu wariantach i wersjach) są powiązane z rekomendacjami, poradami i instrukcjami. Serwis zawiera 154 wyjaśnień potrzebnych i niezbędnych pojęć, definicji, oraz przykłady z życia – kazusy prawne – kluczowe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego zapadłe w przedstawionych konkretnych sytuacjach działalności mikro i małych przedsiębiorców. 

Porada: Jakie zmiany musisz wpisać do KRS i jak to zrobić

Przedsiębiorca prowadzący przedsiębiorstwo w formie spółki, niezależnie od jej formy prawnej, podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego, z czym ustawa wiąże określone skutki prawne w postaci jawności oraz domniemania prawdziwości wpisanych danych. W toku działalności, na skutek różnych zdarzeń prawnych, dane objęte obowiązkiem wpisu mogą ulegać zmianie, co rodzi obowiązek po stronie właściwych organów spółki dokonywania zgłoszeń do rejestru przedsiębiorców w trybie i formach przepisanych.

Bezpłatny e-Punkt Konsultacyjny pomaga mikro i małym przedsiębiorstwom w obszarach prowadzonej działalności gospodarczej, edukacji, doskonalenia zawodowego, prawno-finansowych oraz uruchamianiu i rozwijaniu przez nich przedsiębiorstw.

Punkt ten powstał w serwisie mikroporady.pl jako wirtualne miejsce udzielanych mikro porad bezpośrednio dla potrzebujących mikro przedsiębiorców.

Użytkownicy e-Punktu Konsultacyjnego mogą zadawać swoje pytania w następujących kategoriach:

Informacja prawna o aktualnym stanie prawnym – przykładowe pytania:

 • czy są przepisy, które regulują daną kwestię? które przepisy mają zastosowanie w konkretnej sytuacji etc.
 • Procedura – co i jak zrobić, aby osiągnąć swój cel – przykładowe pytania: jak złoż wniosek o wpis do ewidencji? jak wnieść pozew? jakie dokumenty są potrzebne do sprzeciwu lub skargi?
 • Co się zmieniło w prawie – przykładowe pytania: od kiedy i jak się zmienił przepis? jak interpretować nowe przepisy? jak nowe przepisy wpływają na konkretną sytuację?

Krajowy System Usług – serwis nadzorowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Celem działania KSU jest wspieranie rozwoju i promocja przedsiębiorczości w Polsce.

Ośrodki KSU oferują doradztwo dla firm w zakresie:

 • innowacji,
 • ochrony środowiska,
 • zarządzania finansami,
 • zarządzania energią,
 • wykorzystania technologii informacyjnych,
 • a dla osób z branży przetwórstwa również w zakresie marketingu i sprzedaży,
 • ponadto,przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc w uzyskaniu pożyczki lub poręczenia.

Serwis prowadzony przez Ministerstwo Gospodarki, skierowany do sektora małych i średnich przedsiębiorstw usług elektronicznych oraz internautów – odbiorców tych usług.

Jego głównym zadaniem jest świadczenie usług informacyjnych z zakresu prawa obrotu elektronicznego.

Informacje o funduszach europejskich.

Sieć Enterprise Europe Network pomaga małym firmom wykorzystać możliwości rynku ogólnoeuropejskiego. Oferuje bezpłatne usługi z zakresu:

 • dostępu do rynków zagranicznych
 • prawa Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego i prawa krajowego
 • prawa własności intelektualnej

Informacje dla przedsiębiorców związane ze środowiskiem