Deklaracja dostępności

Drukowanie, PDF lub E-mail

Wstęp Deklaracji

Urząd Gminy Pleśna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.plesna.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2023-08-22
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre elementy aktywne w postaci animowanych prostokątnych przycisków są kłopotliwe w obsłudze za pomocą klawiatury, gdyż po wejściu fokusa w daną opcję nie można wybrać jej za pomocą klawisza ENTER, lecz trzeba jeszcze raz wcisnąć klawisz TAB i dopiero wcisnąć ENTER, aby wejść na daną podstronę. Każda tego typu opcja wymaga dwukrotnego wciśnięcia klawisza TAB;
 • moduł aktualności w systemie CMS, na którym została zbudowana strona, posiada zdublowane cele linków, ponieważ występują trzykrotne linki przy każdej pozycji aktualności, tzn. zdjęcie wyróżniające, nagłówek artykułu oraz link „czytaj całość”, co może nieznacznie wydłużyć czas przechodzenia do kolejnych artykułów;
 • dokumenty archiwalne sprzed 23 września 2018 r. opublikowane na stronie nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować;
 • zamieszczone na stronie dokumenty w postaci skanów, jeżeli nie ma ich wersji dostępnej cyfrowo.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-08-22.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji 2023-08-22.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Spółdzielnia socjalna FADO.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej?
Skontaktuj się z nami!

Dane teleadresowe:
Urząd Gminy Pleśna
33-171 Pleśna 240
tel: 14 679 81 70
fax: 14 679 89 47
e-mail: gmina@plesna.pl

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowy strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • sposób przekazania informacji, który jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Mariusz Łukański. Możesz skontaktować się z nim mailowo – mlukanski@plesna.pl lub telefonicznie – 14 629 28 53.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240

 1. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się przystanek autobusowy, którym można dojechać do Urzędu z Tarnowa.
 2. Przed budynkiem znajduje się oznaczone kopertą miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 3. Do wejścia do budynku prowadzą schody oraz podjazd z poręczą.
 4. Wchodząc do budynku osoba z niepełnosprawnością ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem sekretariatu za pomocą domofonu zlokalizowanego przed wejściem głównym, po prawej stronie drzwi, na ścianie lub z domofonu zlokalizowanego w przedsionku po lewej stronie drzwi. Domofony mają funkcję video.
 5. Wejście do Urzędu Gminy Pleśna podzielone jest na dwie części. Pierwsza to drzwi zewnętrzne, przez które wchodzi się do wydzielonego miejsca (poczekalni). W poczekalni jest monitoring. Po prawej stronie jest stolik i krzesła. Druga część to kolejne drzwi.
 6. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
 7. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W urzędzie są dwie pętle indukcyjne (pokój 108 – podatki, pokój 201 – ewidencja ludności i dowody osobiste).
 10. Jeśli masz problemy ze wzrokiem, możesz skorzystać z powiększającej lupy elektronicznej (pokój 3 – ochrona środowiska i gospodarka odpadami, pokój 108 – podatki, pokój 201 – ewidencja ludności i dowody osobiste).
 11. W urzędzie nie ma windy.
 12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ośrodek sportowo-rekreacyjny Relaks w Łowczówku, Łowczówek 63, 33-171 Pleśna

 1. Ośrodek zlokalizowany jest ok. 680 metrów od stacji PKP Łowczówek-Pleśna i ok. 260 metrów od przystanku autobusowego (linia gminna 87 Świebodzin – Pleśna-Łowczówek).
 2. Przed budynkiem są 4 oznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 3. Wejście główne na poziomie chodnika, oznaczone tabliczką w alfabecie Braille’a.
 4. Po wejściu do budynku, na ścianie po prawej stronie znajduje się plan tyflograficzny budynku.
 5. Pomieszczenia wewnątrz budynku oznaczone są tabliczkami w alfabecie Braille’a oraz wypukłymi numerami pokoi.
 6. Toaleta oraz prysznic dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na końcu budynku. Istnieje możliwość wejścia do toalety z zewnątrz.
 7. Do budynku można wejść z psem asystującym.
 8. W budynku są dwie pętle indukcyjne: w informacji turystycznej (pokój nr 1) i w sali prelekcyjnej (pokój nr 4).
 9. Budynek jest klimatyzowany.
 10. Brak możliwości skorzystania z usługi tłumacza polskiego języka migowego.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

  1. Możesz skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego on line. Usługa ta jest dostępna w dni robocze w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób niesłyszących.
  2. Zapewnienie komunikacji z urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku.
   • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240,
   • wysłać e-mail na adres: gmina@plesna.pl,
   • przesłać pismo w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (https://epuap.gov.pl/),
   • wysłać fax na numer: (14) 679 89 47,
   • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (14) 629 28 20.Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem możesz:

Udostępnianie wybranych informacji i dokumentów:

 • w PJM,
 • w druku powiększonym,
 • w języku łatwym do czytania i rozumienia (ETR),

możliwe jest po wcześniejszym przekazaniu zgłoszenia. W celu usprawnienia kontaktu, można skorzystać ze wzoru wniosku (POBIERZ WNIOSEK).