Przydatne telefony

Print Friendly, PDF & Email

Poniżej podajemy numery telefonów do instytucji i jednostek organizacyjnych znajdujących się na ternie Gminy Pleśna. 

Nazwa jednostki / instytucji

Numer telefonu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

14 629 28 39

Zakład Gospodarki Komunalnej

14 679 84 08

Samorządowa Administracja Szkół i Przedszkoli

14 629 28 46 lub 14 679 89 49

Centrum Kultury w Pleśnej

693 661 126

Gminna Biblioteka Publiczna w Pleśnej

14 679 83 04

Biblioteka Publiczna w Janowicach

14 679 91 01

Biblioteka Publiczna w Szczepanowicach

14 674 65 19

Biblioteka Publiczna w Rzuchowej

14 674 65 92

Biblioteka Publiczna w Lichwinie

14 675 80 47

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pleśnej

14 679 81 10 lub 14 679 82 16

Ośrodek Zdrowia w Janowicach

14 679 90 01

Ośrodek Zdrowia w Lichwinie

14 675 80 51

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Pleśnej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Siłownia

14 679 83 30

Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha w Pleśnej

14 629 28 47 / 14 679 81 22

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowej

14 674 60 91

Szkoła Podstawowa im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Świebodzinie

14 679 51 26

Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Romana Darowskiego w Szczepanowicach

14 674 62 69

Szkoła Podstawowa w Janowicach

14 679 90 06

Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Lichwinie

14 675 80 10

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie

14 679 81 27

Przedszkole Publiczne im. Władysławy Majak w Pleśnej

14 679 81 15

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Pleśnej

14 679 81 85