Załatwianie spraw

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo poniżej znajdują się linki do procedur jak należy załatwiać daną sprawę w Urzędzie Gminy oraz do dokumentów do pobrania, które należy wypełnić aby załatwić sprawę. Zapraszamy do zapoznania się z procedurami i plikami.

Druki do pobrania:

Opis procedury – UZYSKANIE ULG W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH


Druki obowiązujące od 1 lipca 2019 r.:

Podatek od nieruchomości (DN-1)

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)

Deklaracja na podatek rolny (DR-1)

Informacja o gruntach (IR-1)

Deklaracja na podatek leśny (DL-1)

Informacja o lasach (IL-1)

Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1)

Druki obowiązujące do 30 czerwca 2019 r.: