O gminie

Drukowanie, PDF lub E-mail

Podstawowe informacje o Gminie Pleśna

Położenie gminy Pleśna

Gmina Pleśna leży w bezpośrednim sąsiedztwie Tarnowa, na południe od niego, otoczona takimi gminami powiatu tarnowskiego jak Tuchów, Gromnik, Zakliczyn i Wojnicz.

Przez teren gminy przebiega ważna droga lokalna Tarnów – Zakliczyn oraz linia kolejowa prowadząca z Tarnowa na południe, w kierunku Nowego Sącza i Krynicy z odgałęzieniem ku wschodowi do Jasła, Krosna i Sanoka. Z geograficznego punktu widzenia gmina leży na skraju Pogórza Ciężkowickiego, które ku północy przechodzi w równinę, rozciągającą się aż po Wisłę, a stanowiącą zachodnią część Kotliny Sandomierskiej. Od zachodu gminę ogranicza bieg Dunajca, a jej północno – wschodnią część przecina dopływ Dunajca, rzeka Biała.

Usytuowanie na granicy pomiędzy mającą swą specyfikę strefą gór i pogórzy, a przecinającą Małopolskę z zachodu ku wschodowi (wzdłuż głównej osi komunikacyjnej) strefą bardzo gęsto zaludnioną i silnie zurbanizowaną, przesądza w dużej mierze o charakterze gminy Pleśna.

Powierzchnia i ludność

Powierzchnia ogólna gminy wynosi 84,9 km2 zamieszkuje w niej 11 903* osób. Pod względem obszaru jest więc to gmina średniej wielkości, natomiast liczba mieszkańców pozwala zaliczyć ją do gmin dużych. Gmina odznacza się wysoką gęstością zaludnienia: 140 mieszkańców na 1 km2 powierzchni ogólnej. Kondycja demograficzna gminy, podobnie jak na większości obszarów wiejskich b. woj. tarnowskiego, jest bardzo dobra, w szczególności zaś wciąż znaczny przyrost naturalny oraz korzystna struktura demograficzna. W okresie 1985 – 95 liczba mieszkańców gminy wzrosła o 6%, a saldo migracji wprawdzie jest ujemne, ale jest to odpływ bardzo nieznaczny.

* stan na 04maj 2023r.

Struktura administracyjna

Gmina składa się z 11 sołectw:

 • Pleśna
 • Łowczówek
 • Woźniczna
 • Rychwałd
 • Lichwin
 • Lubinka
 • Janowice
 • Dąbrówka Szczepanowska
 • Szczepanowice
 • Rzuchowa
 • Świebodzin

Granice Gminy Pleśna

Gmina Pleśna z lotu ptaka

Wsie gminy Pleśna są na ogół duże, przy czym różnice pomiędzy nimi nie są zbyt wielkie. Miejscowość Pleśna będąca siedzibą Urzędu Gminy nie odbiega pod względem liczby mieszkańców w sposób istotny od kilku innych, niewiele tylko mniejszych sołectw w gminie. Bardziej zróżnicowana jest natomiast liczba mieszkańców przypadająca na 100 ha użytków rolnych (UR), rysuje się mianowicie dość wyraźny podział na północno.-wschodnią, położoną bliżej Tarnowa oraz odleglejszą, południowo – zachodnią część gminy. Ta pierwsza odznacza się bardzo dużą gęstością zaludnienia, powyżej 200, a nawet (jak w Rzuchowej, Pleśnej i Łowczówku) powyżej 300 osób/100 ha UR; w tej drugiej wskaźniki zaludnienia są znacznie niższe, nawet poniżej 150 osób/100 ha (Dąbrówka Szczepanowska i Lichwin).

Podstawowe dane:

Województwo: małopolskie
Powiat: tarnowski

Kod TERC: 1216042
Kod pocztowy: 33-171

Powierzchnia: 84,90 km²
Ludność: 11 903 (wg stanu na dzień 4 maj 2023 r.)
Liczba sołectw: 11

Wójt Gminy: Józef Knapik

Herb Gminy Pleśna - biały gryf a pod nim skrzyżowany muszkiet z szablą.
Herb Gminy Pleśna
Flaga Gminy Pleśna -3 paski - biały u góry, żółty w środku i granatowy na dole
Flaga Gminy Pleśna

Statystyka ludności - ilościowa dla całej geografii (statystyka według miejscowości V3) - cały obszar adresowy

Statystyka na dzień 2023-05-04

Gmina Pleśna: 11 903 (cały obszar adresowy obejmuje: 11 903)

0
Dąbrówka Szczepanowska
0
Janowice
0
Lichwin
0
Lubinka
0
Łowczówek
0
Pleśna
0
Rychwałd
0
Rzuchowa
0
Szczepanowice
0
Świebodzin
0
Woźniczna

Przyroda w Gminie Pleśna

Gmina Pleśna obfituje w walory przyrodnicze. Otoczenie krajobrazowe jest atrakcyjne i malownicze, a teren zróżnicowany topograficznie. W kierunku południowym rozciągają się piękne widoki na Wał (526m.n.p.m.), w kierunku wschodnim na Pasmo Brzanki, a w kierunku północnym na rozległą dolinę rzeki Białej Tarnowskiej, Górę Marcina i panoramę Tarnowa. Liczne małe cieki wodne odprowadzają wodę malowniczymi jarami z okolicznych wzgórz. W gminie panują korzystne warunki klimatyczne do wypoczynku i zamieszkania.

Na terenie samej Pleśnej występują 4 drzewa – pomniki przyrody:

 • lipa drobnolistna (Tilia Cordata) (1 szt.) – obok dawnego kościoła parafialnego,
 • lipa drobnolistna (Tilia Cordata) (2 szt.) – teren ogrodu podworskiego (obok byłej Gminnej Spółdzielni),
 • dąb szypułkowy (Quercus Robur) (1 szt.) – teren ogrodu podworskiego (obok byłej Gminnej Spółdzielni.

Na terenie gminy występują również:

 • grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum) lipa, grab, świerk, brzoza, (obecnie dobrze zachowane płaty grądów spotykane są głównie w dolinie Białej i innych mniejszych ciekach, należą do właścicieli prywatnych i nadleśnictwa),
 • łęg jesionowo-wiązowy, (Fraxino-Ulmetum, Carici Remotae-Fraxinetum) (olsza, topola, wierzba, wiąz, jesion, dąb),
 • podgórski łęg jesionowy, (Carici Remotae – Fraxinetum) – (jesion wyniosły, olsza czarna i szara oraz jawor, sporadycznie mogą występować też buk zwyczajny, klon pospolity i polny oraz wiąz górski)  – doliny małych potoków, siedliska wilgotne w pobliżu koryt cieków,
 • kwaśna buczyna górska (Luzulo Luzuloidis-Fagetum) – (buki, świerki, jawory jodły)  – na siedliskach ubogich.

Chronione gatunki roślin to m.in.: pióropusznik strusi (Matteuccia Struthiopteris L.), przytulia wonna (Galium Odoratum), storczyk męski (Orchis Mascula L.), wawrzynek wilczełyko (Daphne Mezereum L.), bluszcz pospolity (Hedera Helix L.),

Ochrona gatunkowa zwierząt obejmuje:

 • płazy i gady: salamandra plamista, kumak górski, ropucha szara, rzekotka drzewna, jaszczurka zwinka, jaszczurka zielona, jaszczurka żyworodna, padalec zwyczajny, żmija zygzakowata, traszki, ptaki:
 • około 55 gatunków lęgowych oraz 40 gatunków nielęgowych,
 • ssaki: jeże (wszystkie gatunki), wiewiórka pospolita, ryjówkowate (wszystkie gatunki), nietoperze (wszystkie gatunki), bóbr europejski.

Na terenie gminy znajdują się osobliwości przyrodnicze:

 • skamieniałe pnie drzew w miejscowości Lichwin,
 • głaz – ostaniec piaskowcowy w Lichwinie (tzw. „Diabli Kamień”),
 • około 100 okazów bluszczu, których wiek szacowanych jest na 50-60 lat.