Rachunki bankowe

Print Friendly, PDF & Email

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej (akty USC, zaświadczenia, wypisy i wyrysy z MPZP), pełnomocnictwo oraz opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, czynsze, opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, a także podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych oraz podatek od środków transportowych należy dokonywać na rachunek:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Pleśnej
59 8589 0006 0100 0710 0013 0430

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na rachunek:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Pleśnej
48 8589 0006 0100 0710 0013 0434

Wpłaty z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych należy dokonywać na rachunek:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Pleśnej
32 8589 0006 0100 0710 0013 0431

Wpłaty za udostępnienie danych osobowych należy dokonywać na rachunek:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Pleśnej
21 8589 0006 0100 0710 0013 0435

Wpłaty z tytułu „Wadia i zabezpieczenia” należy dokonywać na rachunek:


Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Pleśnej
05 8589 0006 0100 0710 0013 0432

Konto budżetu gminy:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Pleśnej
43 8589 0006 0100 0710 0013 0427