Stowarzyszenia

Drukowanie, PDF lub E-mail

Szanowni Państwo poniżej znajdziecie informacje o stowarzyszeniach działających w Gminie Pleśna.

Szczepanowice 184
33-114 Rzuchowa

NIP: 873-325-53-49

Władze stowarzyszenia:

 • Prezes: Barbara Kłósek
 • Zastępca Prezesa: Albina Nosek
 • Skarbnik: Agnieszka Leśniak
 • Sekretarz: Katarzyna Stec
 • Członek zarządu: Mariola Przydział

Kontakt: kgwszczepanowice@gmail.com
Facebook:  Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Pełna Chata”
Tel.  609-090-223

Kilka słów o stowarzyszeniu

To młoda organizacja pozarządowa, będąca kontynuacją działalności dawnego Koła Gospodyń.  Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w czerwcu 2015 roku i skupia w tym momencie 17 członków.

Głównym celem działania jest:

 • aktywizacja członków stowarzyszenia w życiu społecznym, gospodarczymi kulturalnym,
 • wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych, kulturalnych, społecznych oraz zdrowotnych,
 • organizowanie, współorganizowanie oraz popieranie imprez okolicznościowych na poziomie gminy, powiatu i województwa,
 • propagowanie tradycji regionalnych i lokalnych oraz produktów lokalnych,
 • praca na rzecz integracji pokoleń,
 • profilaktyka i ochrona zdrowia,
 • integrowanie kobiet z różnych środowisk,
 • działalność charytatywna i społeczna,
 • praca na rzecz dzieci i młodzieży.

Organizacja bardzo aktywnie działa od początku swojej działalności i chętnie włącza się w organizację różnego rodzaju przedsięwzięć. Chcemy łączyć tradycję z nowoczesnością, ciągle się rozwijać i szukać inspiracji do dalszego działania.

Do tej pory udało nam się:

 • zorganizować Wieczór Kolęd,
 • zorganizować Tłusty Czwartek,
 • braliśmy udział w konkursie organizowanym przez Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna, w którym zdobyliśmy dwa III miejsca w kategorii najwyższa i najładniejsza,
 • uczestniczyliśmy w pikniku charytatywnym,
 • braliśmy udział w XIII Święcie Owoców i Produktów Pszczelich w Pleśnej, gdzie zajęliśmy I miejsce w konkursie Pleśnieński  Smak w kategorii potrawy domowe za pasztet z cukinii Smaki Lata z sosem chrzanowo-porzeczkowym,
 • uwiliśmy własnoręcznie wieniec dożynkowy oraz zorganizowaliśmy dożynki wiejskie w Szczepanowicach,
 • braliśmy udział w dożynkach gminnych (piekliśmy chleb i drożdżówki),
 • zorganizowaliśmy zbiórkę krwi (udało się zebrać 10,5 litra życiodajnego płynu)
 • oprócz tego często przygotowujemy potrawy tradycyjne na różnego rodzaju uroczystości, które cieszą się dużym powodzeniem wśród gości.

Rzuchowa 1
33-114 Rzuchowa

NIP: 873-29-19-882

Władze stowarzyszenia:

 • Prezes Zarządu: Paweł Czaja
 • Wiceprezes Zarządu: Barbara Zych
 • Skarbnik Zarządu: Jan Czaja
 • Sekretarz Zarządu: Bernadetta Lipka
 • Członek Zarządu: Dorota Kuna


Kontakt:
WWW:
www.grupa.odrolnika.pl
Mail: grupaodrolnika@wp.pl
Facebook: www.facebook.com/odrolnikapl
Tel.:
 (14) 307 05 01, 603 99 56 10, 608 42 46 60

Kilka słów o stowarzyszeniu:

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA jest reprezentacją wielu środowisk, składającą się z przedstawicieli rolników, konsumentów, środowisk proekologicznych, mediów, a także osób prywatnych.
Stowarzyszenie od maja 2007 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego i zostało zarejestrowane w KRS pod numerem 0000113391. Od października 2015 roku zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez KRS. Swoją działalność koncentrujemy na terenie Polski, traktując propagowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania wśród dzieci i młodzieży jako swój główny priorytet.

Misja Stowarzyszenia:

 • tworzenie i wspieranie inicjatyw sprzyjających utrzymaniu małych tradycyjnych gospodarstw rolnych, starych gatunków zwierząt i starych odmian roślin, a przez to zachowanie tradycyjnej polskiej wsi dla przyszłych pokoleń,
 • rozwijanie rynku sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych z małych gospodarstw.

Zajmujemy się:

 • ochroną starych ras zwierząt, starych gatunków roślin i małych tradycyjnych gospodarstw rolnych,
 • ochroną środowiska naturalnego,
 • rozwijaniem systemu sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych w Polsce (na linii rolnik – konsument),
 • propagowaniem zdrowego stylu życia i zwalczaniem złych nawyków żywieniowych oraz otyłości wśród dzieci i młodzieży.

Organizacja bardzo aktywnie działa od początku swojej działalności i chętnie włącza się w organizację różnego rodzaju przedsięwzięć.

Do tej pory udało nam się:

 • wybudować Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej,
 • zrealizować kilka Małych Projektów z PROW 2007-2013,
 • pozyskać środki na realizacje 20 oddolnych inicjatyw na terenie powiatu tarnowskiego,
 • uczestniczyliśmy w wielu wydarzeniach edukacyjnych, promocyjnych, informacyjnych zarówno w  kraju jak i poza jego granicami.

Kilka fotografii: