Symbole Gminy

Print Friendly, PDF & Email
Herb Gminy Pleśna - biały gryf a pod nim skrzyżowany muszkiet z szablą.

HERB GMINY PLEŚNA ma postać tarczy herbowej. Herbem Gminy jest w błękitnym polu srebrny gryf wspięty w prawo, dziób, pazury i „przednie łapy” złote pod Gryfem skrzyżowana z austriackim karabinem polska szabla oficera piechoty.

Uzasadnienie historyczne:

Gryf. Ród Łowczowskich herbu Gryf był i jest obecnie wiele znaczącym rodem w historii wsi Pleśna (obecnie siedziba gminy), Łowczów, Łowczówek i innych wsi gminy. Stąd też uważamy, iż herb Łowczowskich Gryf umieszczony w projekcie herbu gminy jest znaczącym symbolem integrującym lokalną społeczność – na co zresztą zgodziła się po wielu dyskusjach Rada Gminy.

Sprzeciwu nie wyrazili również mieszkańcy gminy, którzy mogli zapoznać się z projektem herbu i uzasadnieniem historycznym na łamach lokalnego wydawnictwa gminy Pleśna Pogórze.

Według wiadomości zaczerpniętych z Herbarza Polskiego, pierwsza wzmianka o Łowczowskich herbu Gryf pochodzi z dokumentów wydanych w Tarnowie w 1407 – 1418 roku (o Klemensie z Łowczowa).

Według tego samego źródła Łowczowscy (herbu Gryf) byli dziedzicami Łowczowa, Łowczówka, Rychwałdu, Pleśnej i Ośnicznej (podobieństwo w nazwie i położenie obok Pleśnej i Łowczówka wskazuje na obecną wieś Woźniczna), ponadto również we „władaniu” rodziny był Świebodzin.

Wobec powyższego nie byli oni dziedzicami tylko Łowczówka, ale również czterech wsi (Pleśna, Rychwałd, Woźniczna i Świebodzin), które znajdują się w obecnych granicach administracyjnych gminy Pleśna. W obliczu tych faktów proponujemy pozostawić w projekcie herbu wizerunek Gryfa.

Przedstawiając po krótce ród Łowczowskich należy również wspomnieć o gen. Gustawie Gryfie Łowczowskim, który pod Łowczówkiem, rozpoczął swój szlak bojowy, obecnie zaś po sprowadzeniu w 1985 r. jego zwłok do Polski spoczął na cmentarzu znajdującym się na miejscu wyżej wymienionej bitwy.

Skrzyżowana szabla i karabin.

Bardzo ważnym „miejscem pamięci” na terenie gminy jest cmentarz legionistów w Łowczówku, „wybudowany” tu w okresie międzywojennym na miejscu bitwy wiele znaczącej w historii I Brygady Legionów Polskich (24,25 grudnia 1914 r.). Rangę tej bitwy dodatkowo podnosi fakt umieszczenia „Łowczówka” na płycie wmurowanej na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie pomiędzy tak znaczącymi w historii walki Polski o niepodległość miejscami.

Dla każdego mieszkańca gminy (i nie tylko) jest to niewątpliwie miejsce symboliczne, a już zapewne każdy z nich o nim wie a jeżeli nie to wiedzieć powinien. Jest to więc pewnego rodzaju integrator lokalnej społeczności. Przedstawione w herbie elementy (skrzyżowana szabla i karabin) mają symbolizować bitwę pod Łowczówkiem, która zapisała się w historii Polaków i Polski.

Uzasadnienie wyboru szabli

 Szabla składa się z typowej głowni austriackiej szabli kawaleryjskiej (wzór 1904) i rękojeści typowej dla polskiej szabli oficera piechoty (wzór 1917). Na zaczerpniętym wzorze widnieje rok 1915, który może być datą wykonania rękojeści i skompletowania szabli dla oficera I Brygady Legionów. Potwierdza to również orzeł strzelecki bez korony, wytłoczony na kapturku. Wybór ten został dokonany w związku z uczestnictwem I Brygady Legionów w wymienianej tu bitwie pod Łowczówkiem.

Uzasadnienie wyboru karabinu

Wzór karabinu to austriacki MANNLICHER 18953. Główne cechy tego karabinu to: zamek dwuchwytowy, symetryczne rygle. W chwili wybuchu wojny karabin ten stanowił główne uzbrojenie armii austro – węgierskiej. W związku z działaniami wojennymi prowadzonymi przez ww. armię na tym terenie, karabin ten został zaproponowany jako jeden z elementów herbu.

Ułożenie elementów, barwa i kształt tarczy

Gryf jest wystylizowany, a jego skrzydło wystylizowane zostało na „klejnocie” województwa małopolskiego i powiatu ziemskiego tarnowskiego, na których terytorium znajduje się gmina Pleśna.

Gryf nie był używany tylko w średniowieczu, ale również na przełomie kolejnych wieków i jest herbem rodziny po dzień dzisiejszy.

Barwa tarczy w kolorze błękitu jest odpowiednikiem nieba. Kolor ten uznaje się za symbol piękna, słodyczy, powabu i łagodności. Błękitny kolor pola według różnych autorów symbolizuje przymioty takie jak: patriotyzm, zwycięstwo, sławę, praworządność.

Uchwała Rady Gminy Pleśna w sprawie ustalenia herbu, flagi i pieczęci Gminy.

Uchwała Komisji Heraldycznej w sprawie projektu herbu Gminy Pleśna.

FLAGA GMINY PLEŚNA  składa się z trzech prostokątnych pól o barwach: białej, żółtej i niebieskiej. Wielkość pól ustalona jest według następującej proporcji 2:1:2 odpowiednio dla pól białego, żółtego i niebieskiego.

Flaga Gminy Pleśna -3 paski - biały u góry, żółty w środku i granatowy na dole

PIECZĘĆ GMINY PLEŚNA  jest w formie okrągłej zawierającej w swojej centralnej części herb Gminy. Napis umieszczony na pieczęci biegnie wokół herbu i brzmi: Gmina Pleśna.

Okrągła pieczęć Gminy Pleśna, w środku herb z gryfem, na dole niewielka gwiazdka, dookoła napis Gmina Pleśna