Ekodoradca

Print Friendly, PDF & Email

Czym zajmuję się Ekodoradca? Udziela informacji o dostępnych formach wsparcia oraz dotacjach na wymianę źródeł ciepła. Doradza, jak podnieść efektywność energetyczną budynku i zaoszczędzić na ogrzewaniu. Pomaga w doborze optymalnego ekologicznego źródła ciepła.

Informacja o stanie realizacji programu "Czyste Powietrze"

Wg stanu na 31 grudnia 2023 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, z Gminy Pleśna wpłynęły 262 wnioski o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze.

Kwota wypłaconych dotacji – 2 625 786,72 zł.

0
Wnioski
0
Kwota wypłaconych dotacji

ZACHĘCAMY MIESZKAŃCÓW GMINY PLEŚNA DO SKORZYSTANIA Z PROGRAMÓW POMOCOWYCH PRZY WYMIANIE OGRZEWANIA ORAZ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

Pomocy w wypełnieniu wniosków oraz dodatkowych informacji o programach udziela EKODORADCA w Urzędzie Gminy Pleśna, we wtorki i czwartki od 10:00 do 15:00 w pok. nr 3 oraz pod numerem telefonu 14 629 28 48.

Ulotka - Program Czyste Powietrze - Zadbaj o swój kawałek nieba.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Od 1 lipca b.r. właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (Formularz A – budynki i lokale mieszkalne). Deklaracja może być złożona najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022 r. (w przypadku budynków już istniejących). W przypadku budynków nowo powstałych deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw.

W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje on bowiem informację o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach. Deklaracje można składać:

  1. w formie elektronicznej, czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób,
  2. w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem, albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Pleśna pok. nr 3.

Formularz deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw DO POBRANIA.