Cmentarz Legionistów w Łowczówku

Drukowanie, PDF lub E-mail

Cmentarz wojenny nr 171 w Łowczówku jest jednym z największych cmentarzy Legionów Polskich. Położony jest na wzgórzu Kopaliny (398 mnpm) w pobliżu drogi gminnej Łowczów – Rychwałd. Administracyjnie należy do Okręgu nr VI Tarnów.

Projekt założenia nekropolii wykonali Siegfred Haller i Heinrich Scholz. Budową zajął się wchodzący w skład armii austro-węgierskiej Oddział Grobów Wojennych. Ukończono ją w roku 1917. Miejsce powstało z inicjatywy działaczek Ligii Kobiet i władz Tuchowa.

Cmentarz wytyczony jest na planie prostokąta, w którego centralnym punkcie umiejscowiono kaplicę pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Miejsce pamięci otoczone jest kamiennym murem nakrytym gontowym daszkiem. Wejście na cmentarz znajduje się od strony północnej w postaci dwuskrzydłowej furtki z metalowych prętów z motywami krzyża łacińskiego. Kaplica centralna to budowla o wspartym na dwóch filarach spadzistym dachu, poświęcona dnia 6 sierpnia 1922 r. przez ks. Ludwika Jarońskiego. We jej wnętrzu znajduje się ołtarz z płaskorzeźbą orła na antepedium, przypuszczalnie dzieło uczniów Państwowej Szkoły Przemysłu Drzewnego z Zakopanego. Po lewej stronie, na północnej ścianie umieszczono mapę przedstawiającą przebieg bitwy. Wkład w urządzenie kaplicy mieli: abp metropolita krakowski Adam Sapieha oraz abp dr Leon Wałęga. Krzyże żeliwne na nagrobkach cmentarnych zaprojektowane są przez Jana Szczepkowskiego i Gustava Ludwiga.

W 20 grobach zbiorowych i 275 pojedynczych pochowano 513 żołnierzy poległych głównie w grudniu 1914 (w Bitwie pod Łowczówkiem) i pierwszych dniach maja 1915 r.: 272 armii austro-węgierskiej (80 żołnierzy z 1. i 5. pułku piechoty I Brygady Legionów Polskich pod dowództwem ppłk Kazimierza Sosnkowskiego) i 241 Rosjan. W roku 1985 z prawej strony cmentarza pochowano gen. Gustawa Dobiesława Łowczowskiego, potomka byłych właścicieli Łowczówka, który w wieku 17 lat brał udział m.in. w walkach toczonych na tym wzgórzu podczas I wojny światowej. Groby legionistów, którzy zmarli w wyniku ran odniesionych pod Łowczówkiem znajdują się także na cmentarzach nr 158 na Garbku w Księżym Lesie oraz nr 159 w Lichwinie – Łazach.

Corocznie w pierwszą niedzielę poprzedzającą dzień 11 listopada, na Cmentarzu Legionistów odbywają się uroczystości patriotyczne, podczas których świętuje się kolejne rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości oraz upamiętnia bitwę z 22-25 grudnia 1914 roku, tzw. „bitwę pod Łowczówkiem”. Wydarzenie to ma charakter powiatowy i występuje pod nazwą „Zlot Niepodległościowy – Powiatowe i Gminne Obchody Niepodległościowe”. Także każdego roku w listopadzie na cmentarzu odbywa się podsumowanie Złazu Patriotyczno – Historycznego „Śladami Legionistów”, organizowanego przez tarnowski oddział PTTK.

W 2018 roku na terenie przylegającym do cmentarza powstała nowa infrastruktura turystyczna. Dotychczasowa, spadzista wiata zastąpiona została nowa, większą, obok której zainstalowano ławki i stoliki. Teren został utwardzony, a do cmentarza poprowadzono dwie drogi wyłożone kamieniem i płytami betonowymi. W pobliżu zainstalowano nowoczesne WC oraz stacjonarną stację naprawczą dla rowerów, postawiono grill i wyznaczono miejsce na ognisko. Obok wyznaczono kilka miejsc postojowych dla samochodów. W tym też roku przeprowadzono częściowy remont cmentarza. Wykonano prace związane z odnową ogrodzenia i nagrobków, centralna aleja oraz schody wyłożono kamieniem.

Nieopodal cmentarza, przy czarnym szlaku w stronę Pleśnej (na zachód) odnajdziemy niewielki obelisk z tablicą, upamiętniającą stoczoną tu bitwę, a zarazem wskazujący dokładną lokalizację tej potyczki. Drugie tego typu obiekt znajduje się na wzgórzu przy drodze gminnej w Łowczowie w kierunku remizy OSP.