„Diabli Kamień”

Print Friendly, PDF & Email

„Diabli Kamień” to ostaniec zlokalizowany na południowo – zachodnich stokach wzniesienia „Wał” (523 mnpm) na granicy Lichwina i Siemiechowa w lesie o nazwie „Piekło”. Skała ma postać niewielkiego grzyba, której wysokość nie przekracza 2 metrów. Niestety skała jest regularnie dewastowana poprzez żłobienie w niej różnego rodzaju treści i znaków. Charakterystycznym i dosyć starym śladem działalności człowieka na piaskowcu jest wyryty kształt twarzy w jego górnej części.

Poniżej skały, głębiej w lesie znajdują się ruiny fabryki farb i lakierów, zniszczonej przez Niemców w 1943 roku. Do „Diablego Kamienia” prowadzi miejscowy szlak turystyczny oznakowany niebieską i żółtą kropką. Szlak rozpoczyna się przy ośrodku agroturystycznym „Chata pod Wałem”.