Kamieniołom i skamieniałe pnie w Lichwinie

Drukowanie, PDF lub E-mail

Na południowo-wschodnim grzbiecie szczytu Wał w Lichwinie, w obrębie przysiółku Zagórze znajduje się nieczynne wyrobisko piaskowca i łupka mioceńskiego nazywane „Kamieniołomem w Lichwinie”. Podczas eksploatacji surowca, wydobyto stąd skamieniałości oceniane na około 66 mln lat (przełom Kredy i Paleogenu), zwłaszcza tzw. „skamieniałe pnie drzew”. W literaturze, czy na mapach niejednokrotnie występują pod nazwą „skamieniałe dęby”, chociaż do dzisiaj kwestą sporną jest ich pochodzenie. Cześć środowiska naukowego zakłada, że są to skamieniałe drzewa iglaste. Z kolei część wskazuje, że w ogóle nie mamy tu do czynienia z drzewami.

W okolicach kamieniołomu możemy spotkać trzy takie okazy. Pierwszy znajduje się w lesie tuż przy drodze asfaltowej z spod kamieniołomu na Wał, dwa pozostałe w bardzo bliskim sąsiedztwie odnajdziemy w lasku, schodząc z drogi głównej w kierunku mniejszego wyrobiska.

Przy kamieniołomie, na zielonym szlaku turystycznym Gromnik – Pleśna, zainstalowana została tablica informacyjna na temat Ścieżki Geologicznej w Lichwinie, powstałej w ramach „Źródlanego Szlaku”. W miejscu tym można także odpocząć (ławeczki), podziwiając urokliwą panoramę na pasma Pogórza Rożnowskiego, Ciężkowickiego, Beskid Sądecki, Gorce czy – w sprzyjających warunkach – Tatry.